Poznaj skarby

Ziemi Bielskiej

OPIS PRODUKTU

Działalność Jacka Kowalcze

Jacek Kowalcze od najmłodszych lat jest silnie związany z tradycją góralską, co przejawia się między innymi w jego pracach malarskich i działalności muzycznej (jest współtwórcą rodzinnej kapeli góralskiej „Kowalczyki”). To popularyzator góralszczyzny – często prowadzi różne imprezy oraz inicjuje i organizuje spotkania z lokalnymi artystami oraz stowarzyszeniami kulturalnymi. Wraz z żoną prowadzi „Chatę na Groniu” – restaurację i pokoje gościnne. Od 20 lat miejsce to chętnie odwiedzają mieszkańcy powiatu i turyści z kraju oraz zagranicy. Otworzył tu galerię, w której promuje lokalnych twórców, organizuje wernisaże i spotkania autorskie.

    KATEGORIA : Rękodzieło
    NAZWA FIRMY / INSTYTUCJI : Chata na Groniu

      |