Poznaj skarby

Ziemi Bielskiej

OPIS PRODUKTU

Miody z Gminy Porąbka

Miody z Porąbki pozyskiwane są w wyjątkowych dla pszczół warunkach, tj. miejscach wolnych od wielkoobszarowych plantacji rolniczych, gdzie ingerencja ludzka w naturę jest niewielka, roślinność wolna od stosowanych na dużą skalę oprysków i sztucznego nawożenia, a ponadto charakteryzują się ciemniejszą barwą w porównaniu z miodami z innych rejonów Polski. Miody, ze względu na liczne walory lecznicze, stosowane są w profilaktyce wielu chorób, jako niezawodne panaceum m.in. na przeziębienia i środek skutecznie podnoszący odporność.

Dane kontaktowe: Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka, tel.: +48 33 82 72 810, e-mail: ors@porabka.pl, www.porabka.pl

 

    KATEGORIA : Produkty spożywcze
    NAZWA FIRMY / INSTYTUCJI : Gminne Koło Pszczelarzy w Porąbce

      49.820871 | 19.218438