Poznaj skarby

Ziemi Bielskiej

OPIS PRODUKTU

Mięso z gospodarstwa ekologicznego S.S. Haczków

Stefan i Szymon Haczek prowadzą certyfikowane gospodarstwo ekologiczne, nastawione na chów i hodowlę bydła mięsnego francuskiej rasy limousine. Rolnictwo to ich pasja, wywodząca się z wielopokoleniowych tradycji. Bydło w gospodarstwie żywione jest wyłącznie wysokiej jakości paszami ekologicznymi, które sami produkują. Od 2018 roku prowadzona jest sprzedaż wołowiny w ramach rolniczego handlu detalicznego. Sprzedaż prowadzona jest w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt. Możliwość ruchu na świeżym powietrzu oraz różnorodność roślin doskonale wpływa na dobrostan zwierząt. Mięso posiada wysokie walory kulinarne.

 

    KATEGORIA : Produkty spożywcze
    NAZWA FIRMY / INSTYTUCJI : Gospodarstwo ekologiczne Stefan, Szymon Haczek

      49.868341 | 19.146942