Poznaj skarby

Ziemi Bielskiej

OPIS PRODUKTU

Bestwiński karp królewski

Bestwiński Karp Królewski jest produktem regionalnym wpisanym na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gatunek stworzony przez kaniowskiego hodowcę Adolfa Gascha, który w roku 1890 otrzymał za nią nagrodę podczas wystawy w Berlinie. Pozwoliło to na prężny i szybki rozwój rybactwa na obszarze gminy, a także na rozbudowę niezbędnej infrastruktury i upowszechnienie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu. Gmina posiada bogate zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym zwyczaje i tradycje związane z rybactwem i Karpiem Królewskim.

 

    KATEGORIA : Produkty spożywcze
    NAZWA FIRMY / INSTYTUCJI : Urząd Gminy Bestwina

      49.896728 | 19.059659